"Μελέτη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης στις Αγροτουριτστικές Επιχειρήσεις" Μελέτη περίπτωσης:κτήμα Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλου

Καραβαγγέλης, Ευάγγελος/ Βουτσαδάκη, Ζωή


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: αγροτουριστικές επιχειρίσεις;περιβαλλοντική διαχείριση;περιβάλλον
Issue Date: 8-Jul-2013
Abstract: Οι εναλλακτικές ή ειδικές μορφές τουρισμού είναι το μέλλον στην τουριστική αγορά και ειδικά στην χώρα μας, η τουριστική ανάπτυξη της οποίας στηρίζεται στην πλούσια φυσική και πολιτιστική κληρονομιά που διαθέτει. Οι ειδικές μορφές τουρισμού μπορούν να εγγυηθούν μια ομοιόμορφη κατανομή του τουριστικού ρεύματος κατά την διάρκεια του έτους και ειδικότερα , να συμβάλλουν στην δημιουργία μιας μακροπρόθεσμα βιώσιμης και πολυεπίπεδης τοπικής οικονομίας (Βαρβαρέσος, 2000). Με τον όρο Αγροτουρισμό (http://blog.menoumeaito.gr/post, 2007) εννοούμε μια ήπια μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και πολυδραστηριότητας στον αγροτικό χώρο, με την οποία ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τις αγροτικές περιοχές, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και την καθημερινή ζωή των κατοίκων, τα πολιτισμικά στοιχεία και τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του χώρου αυτού, με σεβασμό προς το περιβάλλον και την παράδοση.
Description: Πτυχιακή εργασία--Τμήμα Τυποποιήσης και Διακίνισης Προϊόντων,2010--1652
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2832
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Voutsadaki_Zoi.pdf2.63 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2832
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.