Μεταφορά και αποθήκευση επικίνδυνων εμπορευμάτων - Μελέτη περίπτωσης: φιάλες βιομηχανικών αερίων.

Βουλγαράκης, Νικόλαος/ Πούλιου, Ασπασία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: φιάλες βιομηχανικών αερίων;βιομηχανία;μελέτη;ADR;μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση;αποθήκευση εμπορευμάτων;οδική μεταφορά;επικίνδυνα εμπορεύματα;μεταφορά εμπορευμάτων
Issue Date: 20-Jun-2013
Abstract: Η παρούσα εργασία ασχολείται με την αποθήκευση και οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και ειδικότερα με τις φιάλες βιομηχανικών αερίων (μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση). Γενικότερα, στα πλαίσια της εργασίας, αναπτύσσονται και αναλύονται οι κίνδυνοι που εγκυμονούν οι φιάλες βιομηχανικών αερίων κατά την μεταφορά τους, την αποθήκευση και γενικότερα κατά την παραμονή τους μέσα σ’ ένα εργασιακό περιβάλλον. Ειδικότερα γίνεται αναφορά και στις «καλές πρακτικές» χρήσης των φιαλών αερίων για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Κατερίνης --Τμήμα Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων (Logistics), 2010 -- 1814
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2824
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pouliou_Aspasia.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2824
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.