Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος για τη διασφάλιση ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Case study: Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. - Περιφερειακά Εργαστήρια Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων Κεντρικής Μακεδονίας

Γαϊτάνης, Δημήτριος/ Τσαρούχας, Παναγιώτης/ Παντόπικου, Χριστίνα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: διοίκηση ολικής ποιότητας;εφοδιαστική αλυσίδα;συστήματα διαχείρισης ποιότητας;διασφάλιση ποιότητας;διαχείριση ποιότητας
Issue Date: 18-Jun-2013
Series/Report no.: ;1632
;1632
Abstract: Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται ένα ενιαίο σύστημα για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς επίσης και αποτυπώνεται μία μελέτη περίπτωσης, στην οποία παρουσιάζεται η δημόσια υπηρεσία Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. – Περιφερειακά Εργαστήρια Γεωργικών Εφαρμογών & Ανάλυσης Λιπασμάτων Κεντρικής Μακεδονίας και ο τρόπος που λειτουργεί η υπηρεσία αυτή , χρησιμοποιώντας ένα σύστημα ποιότητας.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Κατερίνης -- Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων-Logistics, 2010 -- 1632
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2822
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pantopikou_Christina_ppt.pdf4.97 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2822
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.