Οργάνωση ποιοτικού ελέγχου και μελέτη: Ανάλυση αστοχίας σε αλευροβιομηχανία

Τριανταφύλλου, Δημήτριος/ Κόκκαλη, Ιωάννα-Μαρία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Pareto;Ποιότητα;Ανάλυση Αστοχίας;Quality control in flour industry;Ishikawa;FMEA;Ποιοτικός έλεγχος σε αλευροβιομηχανία;Οργάνωση ποιοτικού ελέγχου σε αλευροβιομηχανία;Failure mode and effects analysis;Μελέτη Αστοχίας;Flour industry;Αλευροβιομηχανία
Issue Date: 18-Jun-2013
Abstract: Στην εργασία περιγράφεται η λειτουργία μιας μικρής αλευροβιομηχανίας στην περιοχή της Β. Ελλάδος. Κύρια συνεισφορά της είναι να παρουσιαστούν τα προβλήματα που πιθανόν να εμφανιστούν κατά την παραγωγική διαδικασία της αλευροβιομηχανίας και να αντιμετωπιστούν με την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών που προτείνονται κατά την μελέτη αστοχίας, που σημαίνει βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων της. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η διεξαγωγή έρευνας σε μια αλευροβιομηχανία όσον αφορά την οργάνωση του ποιοτικού ελέγχου της καθώς και την μελέτη ανάλυση αστοχίας σε αυτή.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Κατερίνης -- Τμήμα Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) -- 1819
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2818
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kokkali_Ioanna-Maria.pdf5.11 MBAdobe PDFView/Open
Kokkali_Ioanna-Maria_ppt.pdf1.35 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2818
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.