Συγκριτική Μεθοδολογική Μελέτη Εφοδιαστικής – Logistics και Κατάκτησης Αγοράς – Marketing Plan. Μεθοδολογικό Υπόβαθρο “Αποτελεσματικής Ανταπόκρισης στον Καταναλωτή”- ECR Effect (Efficient Consumer Response Effect Μελέτη Περίπτωσης : “Υπέρ- Super Market Γρηγοριάδου Μαγδαληνή & Σία Ο.Ε.

Καραβαγγέλης, Ευάγγελος/ Κανίνα, Αικατερίνη/ Σαρίδης, Παντελής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Κατάκτηση Αγοράς;Σχέδιο Marketing;Logistics;ECR Effect;Εφοδιαστική
Issue Date: 18-Jun-2013
Abstract: Η συγκεκριμένη Πτυχιακή Εργασία ασχολείται με τη Σύγκριση των Λειτουργιών της Εφοδιαστικής – Logistics και της Κατάκτησης Αγοράς – Marketing Plan σε επιχείρηση Λιανικού Εμπορίου στη σύγχρονη Ελληνική Αγορά
Description: Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Κατερίνης -- Τμήμα Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων-Logistics,2010 -- αα1661
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2816
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kanina_Saridis.pdf1.44 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2816
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.