Καταγραφή και ανάλυση της λειτουργίας μιας επιχείρησης νωπών φρούτων και πατάτας

Κελέμης, Αθανάσιος/ Βιολάρη, Γιώτα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Packaging- Storage;Supply chain;Ποιότητα;Εφοδιαστική αλυσίδα;Quality;Διανομή νωπών φρούτων και πατάτας;Agrologistics;Συσκευασία- Αποθήκευση;Distribution of fresh fruit and potatoes
Issue Date: 16-Mar-2011
Abstract: Στην πτυχιακή εργασία γίνεται βιβλιογραφική επισκόπηση για την εφοδιαστική αλυσίδα των νωπών φρούτων και πατάτας και μέσα από στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για τη καταγραφή και ανάλυση της λειτουργίας τριών επιχειρήσεων νωπών φρούτων και πατάτας μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες, όπου εξετάζεται η επεξεργασία, η συσκευασία, η αποθήκευση και η διανομή τους, η εργασία επικεντρώνεται στη σύγκριση και την αξιολόγηση παρατηρήσεων και συμπερασμάτων για τις προοπτικές της περαιτέρω ανάπτυξής των επιχειρήσεων αυτών. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνας, συγκεντρώθηκαν με τη βοήθεια ερωτηματολογίων προς τις εξεταζόμενες εταιρείες και τη συνέντευξη καθώς και από τις ιστοσελίδες και από διάφορα έντυπα που διατέθηκαν από τις ίδιες τις εταιρείες. Άλλες πηγές άντλησης πληροφοριών ήταν οι επιστημονικές εργασίες, τα επιστημονικά περιοδικά, τα διαφημιστικά έντυπα και οι διαδικτυακές σελίδες σχετικές με τον κλάδο και το αντικείμενο. Η δομή της ακόλουθης εργασίας είναι η εξής: Στην πρώτη ενότητα παρατίθεται η βιβλιογραφική επισκόπηση, όπου περιέχονται οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί και δίνεται εκτενής βιβλιογραφική αναφορά. Στη δεύτερη ενότητα γίνεται αναφορά στην μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην παρούσα έρευνα. Στην τρίτη ενότητα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και πιο συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που παράγει η επιχείρηση, την πολιτική εξυπηρέτησης που ακολουθεί, καθώς και οι διαδικασίες εφοδιαστικής αλυσίδας που εφαρμόζει. Έπειτα αναλύθηκαν τα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης, καθώς και τα αποτελέσματα από την ανάλυση «SWOT». Στην τέταρτη ενότητα συνάγονται η συζήτηση αποτελεσμάτων και τέλος τα συμπεράσματα.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Κατερίνης -- Τμήμα Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων-Logistics, 2010 -- αα1631
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2775
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Violari_Giota.pdf5.84 MBAdobe PDFView/Open
Violari_Giota_ppt.pdf3.77 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2775
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.