Εφαρμογή συστημάτων διοίκησης ολικήςποιότητας στην παραγωγή, στην μεταποίηση , μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων στην βιομηχανία κεραμικών πλακιδίων "Κεραμική Α.Ε."

Τσαρούχας, Παναγιώτης/ Αραμπατζάκη, Δήμητρα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: ISO;Βιομηχανία κεραμικών πλακιδίων;Παραγωγή;Ποιότητα;Σύστημα διοίκησης ολικής ποιότητας;Μεταφορά;Μεταποίηση;Αποθήκη;Tile industry
Issue Date: 8-Mar-2011
Abstract: Η παρούσα έρευνα διερευνά την εφαρμογή του Συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στα τμήματα της Βιομηχανίας κεραμικών πλακιδίων ‘‘Κεραμική α.ε.’’ καθώς και την ικανοποίηση των πελατών. Η μέθοδος που επιλέχθηκε για την συγκέντρωση των πληροφοριών ήταν 2 ερωτηματολόγια ειδικά διαμορφωμένα και η παρατήρηση. Στόχος τους ήταν η παρακολούθηση της εφαρμογής του Συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 στην παραγωγή, στην μεταποίηση, στην αποθήκευση και στην μεταφορά των προϊόντων και η σύγκριση του με το πρότυπο ISO 9001:2008 καθώς και η αποτελεσματικότητα του Συστήματος από την ικανοποίηση των πελατών της επιχείρησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπήρξε καλή εφαρμογή του Συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε όλα τα τμήματα, το οποίο είναι πιο εμφανές με την ένδειξη ικανοποίησης των πελατών. Η ανταπόκριση της επιχείρησης ήταν θετική με μοναδικό ίσως περιορισμό στην παρακολούθηση εφαρμογής του Συστήματος στην μεταποίηση και στην μεταφορά των προϊόντων.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Κατερίνης -- Τμήμα Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων-Logistics, 2010, αα2357
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2774
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arampatzaki_Dimitra_ppt.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open
Arampatzaki_Dimitra.pdf6.24 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2774
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.