Συγκριτική ανάλυση των καναλιών marketing και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας με έμφαση στη διανομή

Ορμάνη, Σοφία/ Στρογγυλού, Μαρία/ Λιτσεσελίδου, Μαρία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Μεσάζοντες;Κανάλια διανομής;Εφοδιαστική αλυσίδα;Μάρκετινγκ;Logistics;Marketing;Distribution channels
Issue Date: 22-Sep-2010
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τις διαφορές της Αλυσίδας Εφοδιασμού και του καναλιού διανομής Μάρκετινγκ. Βασικός στόχος της εργασίας είναι η σύγκριση του καναλιού των Logistics με αυτό του Marketing με αναφορά στους ενδιάμεσους/μεσάζοντες των καναλιών καθώς επίσης και η εφαρμογή των καναλιών αυτών σε μεταφορικές και εμπορικές εταιρείες. Κατά την διεξαγωγή της παρούσας πτυχιακής εργασίας πραγματοποιήθηκε δευτερογενής έρευνα σε βιβλιογραφικές και ηλεκτρονικές πηγές προκειμένου να διερευνηθεί σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βάθος η θεωρία που αναφέρεται στην διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, στο Μάρκετινγκ και στην λειτουργία της διανομής. Επίσης, πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα, ακολουθώντας τη μέθοδο δειγματοληψίας κρίσεως μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων σε μεταφορικές και εμπορικές εταιρίες. Συμπερασματικά και σε γενικές γραμμές οι αρμοδιότητες του τμήματος Μάρκετινγκ και του τμήματος Logistics εμπλέκονται κατά την διαδικασία της διανομής που αποτελεί στοιχείο καθοριστικό για την ποιότητα των υπηρεσιών του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών. Τα ευρήματα της έρευνας αφορούν τα κανάλια διανομής που χρησιμοποιούν οι εταιρίες (άμεση–έμμεση), παρουσιάζονται οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της διανομής από κάθε εταιρία, το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών, και τις τεχνολογίες που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν. Επιπλέον, υπογραμμίζονται οι αδυναμίες που υπάρχουν στα κανάλια διανομής, και ακολουθούν οι προτάσεις βελτιστοποίησης.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Κατερίνης -- Τμήμα Τυποποίησης & Διακίνησης προϊόντων-Logistics, 2010
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2773
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strongylou_Litseselidou.pdf1.29 MBAdobe PDFView/Open
Strongylou_Litseselidou_ppt.pdf775.59 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2773
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.