Επίλυση προβλημάτων δρομολόγησης και εφαρμογή στην εταιρεία "ΕΒΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ"

Διαμαντόπουλος, Επαμεινώνδας/ Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Logistics;Transportation;ΕΒΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ;Μεταφορές;Εφοδιαστικη
Issue Date: 20-Sep-2010
Abstract: Αντικείμενο αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η επίλυση προβλημάτων δρομολόγησης και η εφαρμογή των σχετικών μεθόδων στην περίπτωση της εταιρίας ‘‘ΕΒΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ’’ η οποία έχει ως αντικείμενο εργασίας τη διανομή των φαρμάκων στους νομούς Θεσσαλονίκης, Σερρών και Κιλκίς. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητικοί στόχοι της εργασίας είναι οι εξής : 1. Ο εντοπισμός της διαδρομής ελάχιστου μήκους με την οποία εξυπηρετούνται όλοι οι σταθμοί ενός νομού με ένα δρομολόγιο από την αφετηρία η οποία βρίσκεται στην κεντρική αποθήκη στη Θεσσαλονίκη. 2. Ο εντοπισμός της βέλτιστης τοποθεσίας σε κάθε έναν από τους νομούςΣερρών και Κιλκίς όπου μπορεί να δημιουργηθεί μία αποθήκη μεταφόρτωσης. 3. Η πρόβλεψη της μελλοντικής ζήτησης των φαρμάκων στο σύνολο τωντριών νομών. 4. Η πρόβλεψη της μελλοντικής επιστροφής φαρμάκων από τους τελικούςπροορισμούς προς την κεντρική αποθήκη.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Κατερίνης -- Τμήμα Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων-Logistics, 2009, αα2341
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2771
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Georgiadis_Konstantinos.pdf2.45 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2771
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.