Αξιολόγηση και εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στην ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.

Τσαρούχας, Παναγιώτης/ Αντωνίου, Μαρία-Ειρήνη


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Environmental management systems;Quality management systems;ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.;International Organization for Standardization;Benchmarking;Συστήματα διαχείρισης ποιότητας;Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Issue Date: 25-Jan-2011
Abstract: Οι κύριοι στόχοι της παρούσας εργασίας είναι να αποδείξει στο έπακρον την λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 στην ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. και την ικανότητα της επιχείρησης να αξιολογήσει και να εφαρμόσει το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 προκειμένου να τις δώσει μεγαλύτερες ευκαιρίες και το πλεόνασμα να ανταποκριθεί καλύτερα μέσα από τον κλάδο της. Τα κύρια ερωτήματα που προκύπτουν είναι αν η επιχείρηση ως παραγωγική μονάδα μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των Συστημάτων Ποιότητας και αν έχει την δυνατότητα της αξιολόγησης βασικών θεμάτων όπως είναι η διαχείριση των πελατών. Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, καταγράφηκαν και αναλύθηκαν στοιχεία πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας. Η πρωτογενής έρευνα βασίστηκε στη χρήση ερωτηματολογίων και στην διεξαγωγή συνεντεύξεων στις εγκαταστάσεις της ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. και του ΕΛΟΤ Α.Ε. Η δευτερογενής έρευνα καλύπτει την θεωρητική και βιβλιογραφική επισκόπηση του θέματος με την χρήση επιστημονικών συγγραμμάτων από Έλληνες και Ξένους συγγραφείς και το διαδίκτυο.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Κατερίνης -- Τμήμα Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων(Logistics), 2010, αα2358
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2767
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Antoniou_Maria-Eirini.pdf1.75 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2767
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.