Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking) αλυσίδας εφοδιασμού ξενοδοχείων πέντε και τεσσάρων αστέρων προτάσεις βελτιστοποίησης

Καραβαγγέλης, Ευάγγελος/ Βασίλη, Ευταλίνα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Benchmarking;Βελτιστοποίηση;∆ιαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας;Αλυσίδα εφοδιασµού;Ξενοδοχεία;Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας;Συγκριτική αξιολόγηση;Πληροφοριακά συστήµατα;Total Quality Management;Information system;Hotels;Optimalization;Supply chain;Logistics;Supply chain management
Issue Date: 2009
Abstract: Οι κύριοι στόχοι της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη των δυνατών σηµείων που οφείλονται στις σωστές εφαρµογές και µεθόδους της αλυσίδας εφοδιασµού, καθώς και ο εντοπισµός των αδύνατων σηµείων που επηρεάζουν την λειτουργία και παραγωγικότητα των ξενοδοχείων και έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση του επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών αλλά και γενικότερα της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων. Ως πεδίο ερευνητικής µελέτης επιλέχθηκαν τέσσερα ξενοδοχεία πολυτελείας τα οποία δραστηριοποιούνται στους νοµούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας και Κέρκυρας.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Κατερίνης -- Τμήμα Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων (Logistics), 2009, αα2668
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2766
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vasili_Eftalina.pdf3.07 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2766
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.