Πώς επηρεάζει η ύπαρξη πελατοκεντρικής πολιτικής τη χρήση των CRM συστηµάτων σε µια επιχείρηση ηλεκτρικών ειδών

Χατζηθωμάς, Λεωνίδας/ Ζυγούρης, Ηλίας


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Enterprise resource management;Πελατειακές σχέσεις;Επιχειρήσεις ηλεκτρονικών ειδών;Επιχειρήσεις ηλεκτρικών ειδών;Διαχείριση πελατειακών σχέσεων;Πελατοκεντρική επιχειρησιακή στρατηγική;ERP;Εξυπηρέτηση πελατών;CRM;Customer relationship management
Issue Date: 2008
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με το CRM (Customer relationship management). Είναι ένα σύνολο πακέτων λογισμικού που ξεκινάει από μια κεντρική βάση δεδομένων, που σε συνδυασμό με τον κατάλληλο εξοπλισμό μπορεί να οδηγήσει μια επιχείρηση σε καλύτερη διαχείριση των σχέσεων της με τους πελάτες της. Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση του σχεδιασμού υιοθέτησης και αφομοίωσης αυτού του πληροφοριακού συστήματος από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις στον ελληνικό χώρο, αλλά και η παρουσίαση του γενικότερου πλαισίου που ισχύει για τα συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων σε όλο τον κόσμο.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Κατερίνης -- Τμήμα Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων (Logistics), 2009, αα2352
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2765
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zygouris_Ilias.pdf901.02 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2765
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.