Καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων των αποθηκών του Δήμου Κατερίνης

Φωλίνας, Δημήτριος/ Τραϊκάπη, Αναστασία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Έλεγχος αποθεμάτων;Διακίνηση υλικών;Διαχείριση υλικών;Δήμος Κατερίνης
Issue Date: 26-Nov-2009
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την διαχείριση και την σωστή διακίνηση των υλικών της αποθήκης του ∆ήµου Κατερίνης. Στο αρχικό στάδιο πραγµατοποιήθηκε η καταγραφή όλων των υλικών µέσα στις αποθήκες. Ύστερα, η έρευνα προχώρησε στο στάδιο καταγραφής του ήδη υπάρχοντος συστήµατος διακίνησης υλικών των αποθηκών. Στο τέλος, εξετάστηκαν τα ήδη υπάρχοντα έντυπα διακίνησης των υλικών και κατά πόσο αυτά τα έντυπα εξυπηρετούσαν τις ανάγκες δηµιουργίας τους.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Κατερίνης -- Τμήμα Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων (Logistics), 2009, αα2667
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2764
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Traikapi_Anastasia.pdf658.92 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2764
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.