Προκαταρκτική Μελέτη για την αλληλεπίδραση των μυδοκαλλιεργειών και της υδροδυναμικής των κόλπων Θερμαϊκού και Θεσσαλονίκης

Γαληνού-Μητσούδη, Σοφία/ Δημητριάδης, Ξενοφών/ Σαββίδης, Ιωάννης/ Dimitriadis, Xenofon/ Galinou-Mitsoudi, Sofia/ Savvidis, Yiannis


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Issue Date: Oct-2005
Citation: Σαββίδης, Ι. Δημητρϊάδης, Ξ., Γαληνού-Μητσούδη, Σ. (2005). Προκαταρκτική Μελέτη για την αλληλεπίδραση των μυδοκαλλιεργειών και της υδροδυναμικής των κόλπων Θερμαϊκού και Θεσσαλονίκης. Πρακτικά συνεδρίου από 12ο Πανελλήνιο Συνεδρίο Ιχθυολόγων που διεξήχθη σε Δράμα.
Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Δράμα, 2005
Description: Δημοσιεύσεις μελών--Παράρτημα--Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, 2005
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2755
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2755
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.