Προσδιορισμός του φυτοπλακτόν στο αλιευτικό καταφύγιο των Ν. Μουδανιών κατά την εαρινή θερινή περίοδο.

Βαρδάκα, Ελισάβετ/ Βαλαβάνης, Κώστας


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Αλιεία;Φυτοπλακτόν;Θερινή Περίοδος;Αλιευτικό Καταφύγιο
Issue Date: 4-Jul-2013
Abstract: Η πρώτη χρήση του όρου «πλαγκτόν» έγινε από το Γερμανό Victor Hansen, ο οποίος κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα άρχισε μια σειρά εξερευνήσεων για να καταγράψει τη σύνθεση την αφθονία και κατανομή των μικροσκοπικών οργανισμών στα ανοιχτά των ωκεανών. Είναι παράγωγο της ελληνικής λέξης «πλανάω» η οποία έχει την ίδια ετυμολογική ρίζα με τη λέξη πλανήτης (Μουστάκα – Γούνη 1997, Tait & Dipper 1998). Το θαλάσσιο πλαγκτόν είναι μια δυναμική κοινωνία που αποτελείται από ποικίλους μονοκύτταρους και πολυκύτταρους οργανισμούς οι οποίοι μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με τις διατροφικές τους διαφορές στις παρακάτω κατηγορίες: φυτοπλαγκτόν (μονοκύτταρα φωτοαυτότροφα φύκη), ζωοπλαγκτόν (ετερότροφα πρωτόζωα και μετάζωα), και βακτηριοπλαγκτό (προκαρυωτικά). Στις παραπάνω κατηγορίες προστέθηκαν πρόσφατα οι μύκητες και οι ιοί (Larink & Westheide 2006).
Description: Πτυχιακή Εργασία - - Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, 2008 - - α/α 2201
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2721
Appears in Collections:Ορκομωσίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Valavanis_Kostas.pdf1.94 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2721
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.