Δυναμική κυανοβακτηρίων στη λίμνη Παμβώτιδα

Βαρδάκα, Ελισάβετ/ Σεβτσένκο, Ινέσσα/ Χρισή, Ξυνή


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Φυτοπλαγκτόν;Λίμνη Παμβώτιδα;Κυανοβακτήρια
Issue Date: 26-Jun-2013
Abstract: Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να μελετηθούν οι μεταβολές της σύνθεσης και της δυναμικής των κυανοβακτηρίων σε ένα παράκτιο σύστημα της λίμνης Παμβώτιδας κατά τη φθινοπωρινή περίοδο. Οι μεταβολές μελετήθηκαν σε μικρή χρονική κλίμακα (30 ημέρες) και με υψηλή ανάλυση δειγματοληψιών (ανά 3 ή 4 ημέρες). Η υψηλή ανάλυση επιλέχθηκε διότι πολλές κρίσιμες διεργασίες μπορούν να συμβούν μέσα στη φυτοπλαγκτική κοινωνία σε περιόδους μικρότερες της μιας εβδομάδας, λόγω του μικρού μεγέθους των φυτοπλαγκτικών οργανισμών (10-6 έως 10-3 m) και του μικρού χρόνου γενεάς τους (0,5 έως 50 ημέρες), (Sommer et al. 1993, Reynolds 2006).
Description: Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Μουδανίων -- Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, 2009 -- α.α 2089
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2718
Appears in Collections:Ορκομωσίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sevtsenko_Xyni.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2718
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.