Τα όστρακα στην λογοτεχνία

Γαληνού-Μητσούδη, Σοφία/ Κοβατζή, Δέσποινα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Παπαδιαμάντης;μαργαριτάρι;μαργαριτάρια;δίθυρα;γαστερόποδα;Καρκαβίτσας;Ποταμιανός;όστρακα;λογοτεχνία
Issue Date: 21-Jun-2013
Series/Report no.: ;2178
Abstract: Στόχος της πτυχιακής αυτής είναι η σύνδεση της τέχνης της λογοτεχνίας με τη μελέτη των οστράκων, αποδίδοντας το ρόλο και το βαθμό ανάμειξης αυτών στη ζωή των ανθρώπων.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, 2008 -- αα 2178
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2717
Item type: other
Submission Date: 2018-02-27T14:40:19Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Ορκομωσίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovatzi_Despoina.pdf2.52 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2717
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.