Ταυτοποίηση δύο διαφορετικών ειδών του γένους Spicara με τη χρήση μιτοχονδριακών και πυρηνικών δεικτών

Ιμσιρίδου, Αναστασία/ / Φουντόγλου, Χρήστος/ Γακοπούλου, Αλεξάνδρα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: S. flexuosa;S. maena;Centracanthidae;Δύο διαφορετικά είδη Spicara;Πυρηνικοί δείκτες;Μιτοχονδριακοί δείκτες;Spicara
Issue Date: 17-Jun-2013
Abstract: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διάκριση των δύο ειδών S. maena και S. flexuosa. Και τα δύο είδη παρουσιάζουν πρωτόγυνο ερμαφροδιτισμό και επίσης το είδος S. flexuosa παρουσιάζει φυλετικό διμορφισμό κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου. Εξαιτίας των παραπάνω έχει δημιουργηθεί μια διχογνωμία για τη συστηματική τους
Description: Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Νέων Μουδανιών -- Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών,2009 -- α.α. 2116
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2714
Item type: other
Submission Date: 2018-02-27T14:40:16Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Ορκομωσίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fountoglou_Gakopoulou.pdf1.89 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2714
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.