Ποικιλότητα διατόμων σε εσωτερικά ύδατα της Ελλάδος

Βαρδάκα, Ελισάβετ/ Σέρβος, Γιάννης


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Διάτομα στην τροφική αλυσίδα;Ύδατα της Ελλάδος;Διάτομα στο φυσικό περιβάλλον;Ποικιλότητα διατόμων
Issue Date: 10-Jun-2013
Abstract: Η επιλογή του θέματος της πτυχιακής εργασίας έγινε λόγω της σπουδαιότητας των διατόμων στην τροφική αλυσίδα και στο φυσικό περιβάλλον.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Νέων Μουδανιών -- Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών,2008 -- α.α. 2107
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2712
Item type: other
Submission Date: 2018-02-27T14:40:14Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Ορκομωσίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Servos_Giannis_ppt.pdf4.02 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2712
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.