Στοιχεία βιολογίας του χορτοφάγου κυπρίνου Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) στον ποταμό Έβρο

Μίνος, Γεώργιος Δρ./ Καπλανίδης, Γεώργιος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Ποταμός Έβρος;Βιολογία;Biology;Gtenopharyngodon idella
Issue Date: 27-Jun-2013
Abstract: Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην σπανιότητα του χορτοφάγου κυπρίνου (Ctenopharyngodon idella) στους Ελληνικούς βιότοπους της Ελλάδας. Τα δείγματα συλλέχθηκαν στον ποταμό Έβρο. Στόχος της εργασίας ήταν να ερευνήσουμε την βιολογία του χορτοφάγου κυπρίνου σε άτομα που συλλέξαμε στον ποταμό Έβρο, τα οποία είναι πολύ πιθανό να έχουν ξεφύγει από ιχθυοτροφεία της Βουλγαρίας λόγω της μεγάλης διεισδυτικότητας που διακρίνει αυτό το είδος καθώς και της μεγάλης τους αλτικής ικανότητας.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Μουδανίων -- Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, 2009 -- α.α 2106
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2711
Item type: other
Submission Date: 2018-02-27T14:40:14Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Ορκομωσίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaplanidis_Georgios.pdf1.35 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2711
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.