Εποχιακή διακύμανση των θρεπτικών αλάτων σε περιοχή οργανωμένης ανάπτυξης μυδοκαλλιέργειας.

Μωρίκη, Δρ.Αμαλία/ Παπανικολάου, Ελένη-Μαρία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: θρεπτικά άλατα;Aquaculture;Thermaikos Gulf;μυδοκαλλιέργειες;Θερμαικός Κόλπος
Issue Date: 23-Jun-2013
Abstract: Οι παράκτιες περιοχές αποτελούν ένα από τα πιο ευμετάβλητα και οικολογικά ευαίσθητα συστήματα (Jiggells, 1998). Οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών αλάτων και του διαλυμένου οξυγόνου στα παράκτια νερά διαφέρουν σημαντικά από αυτές στην ανοικτή θάλασσα και οι μεταβολές σε αυτά χρονικά και τοπικά είναι μεγαλύτερες. Σημαντικές εισαγωγές θρεπτικών στην παράκτια ζώνη προέρχονται από ποταμούς, υπόγεια νερά, και από την ατμόσφαιρα. Επιπρόσθετα, η αυξημένη ανθρώπινη δραστηριότητα μεταβάλλει τις ροές θρεπτικών, με αποτέλεσμα οι αναλογίες Si:N:P να αλλάζουν σημαντικά. Οι διεργασίες που καθορίζουν την συμπεριφορά των ανόργανων θρεπτικών αλάτων, εξαρτώνται και από τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής, κυρίως εξαιτίας της μεγάλης ικανότητας ανάμιξης των παράκτιων συστημάτων με τα νερά της ανοιχτής θάλασσας και τις ιδιαίτερες συνθήκες κυκλοφορίας των νερών που δημιουργούνται (Jiggells, 1998). Οι αυξημένες συγκεντρώσεις θρεπτικών δεν είναι το μόνο αποτέλεσμα που προέρχεται από τις ανθρωπογενείς επιδράσεις. Οι στοιχειομετρικές αναλογίες των θρεπτικών, Si:N, N:P, και Si:P αλλάζουν επίσης σε πολλές παράκτιες περιοχές που επηρεάζονται από ποταμούς (Justic et al., 1995). Οι αυξημένες συγκεντρώσεις των θρεπτικών αλάτων στην παράκτια ζώνη αποτελούν ένα παγκόσμιο πρόβλημα.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Μουδανιών -- Τμήμα Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών -- 2009 α.α 2117
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2710
Appears in Collections:Ορκομωσίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Papanikolaou_Eleni-Maria.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2710
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.