Χαρακτηρισμός φυτοπλαγκτού στο λιμένα αναψυχής Σάνη, Χαλκιδική

Βαρδάκα, Ελισάβετ/ Κολιός, Γεώργιος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Issue Date: 9-Mar-2012
Abstract: σκοπος
Description: Πτυχιακή εργασία-- Παραρτήματα-- Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών,2007
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2704
Appears in Collections:Ορκομωσίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item.



 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2704
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.