Εφαρμογές στατιστικών φυλογενετικών προγραμμάτων στη γενετική βάση δεδομένων Fishtrace

Ιμσιρίδου, Αναστασία/ Μίνος, Γεώργιος/ Κατσαρές, Βασίλειος/ Φούντος, Κωνσταντίνος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Γενετική βάση δεδομένων;Βάση δεδομένων της FishTrace;φυλογενετικά δέντρα;Ιχθυοαποθεμάτων;Γενετικό υλικό;Nana Kourtis;Fishes;Fishery;Ψάρια;Αλιεία;Βιοπληροφορική;Νανά Κούρτη;Genetics;Bioinformatics;Φυλογενετικά προγράμματα;Γενετική;Basic Local Alignment Search Tool;BLAST;FishTrace;Agrifish;PHYLIP;RFLP;Philippe Carreau;Drawtree;Database FishTrace;Genetic material;Drawgram;phylogenetic trees;Fish stocks;Genetic database;Genetic;Phylogenetic program
Issue Date: 23-Nov-2010
Abstract: Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι, η εφαρμογή και χρήση τριών φυλογενετικών προγραμμάτων στη γενετική βάση δεδομένων FishTrace, με σκοπό τη διάκριση ιχθυοαποθεμάτων και ειδών. Τα στατιστικά αυτά πακέτα είναι τα ακόλουθα: BLAST, RFLPs, PHYLIP. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας συνίσταται στα παρακάτω: • Οργάνωση και σχεδιασμός ιστοσελίδων, για την εφαρμογή εργαλείων στη γενετική βάση δεδομένων FishTrace • Έρευνα για την εύρεση τριών κατάλληλων στατιστικών προγραμμάτων, για εφαρμογές γενετικών δεδομένων • Προγραμματισμός των προγραμμάτων αυτών στο λειτουργικό σύστημα των Windows • Προσαρμογή των παραμέτρων κάθε προγράμματος, στις ανάγκες και στα επίπεδα της γενετικής βάσης δεδομένων FishTrace
Description: Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Μουδανιών -- Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, 2010
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2702
Item type: other
Submission Date: 2018-02-27T14:40:09Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Ορκομωσίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fountos_Konstantinos.pdf1.26 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2702
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.