Μαργαριτοφόρο φορτίο στο δίθυρο Lithophaga lithophaga (Linnaeus, 1758) στον Ευβοϊκό Κόλπο

Μητσούδη, Σοφία/ Διαμαντη, Ζωή


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Ευβοϊκός Κόλπος;Δίθυρο lithophaga lithophaga;Date mussels;Date shells;Μαργαριτάρια;Lithophaga lithophaga;Pearls
Issue Date: 14-Sep-2010
Abstract: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των μαργαριταριών του πετροσωλήνα με στόχο να αναλυθεί το μαργαριτοφόρο φορτίο που έχει εντοπιστεί στο δίθυρο Lithophaga lithophaga, μετρώντας ορισμένους παράγοντες οι oποίοι αφορούν στην παρουσία και τη δυναμική τους καθώς και σε ορισμένα χαρακτηριστικά όπως είναι το χρώμα, το μέγεθος και το σχήμα των μαργαριταριών. Η ποσοτική μελέτη τους γίνεται για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι πετροσωλήνες είναι σε θέση να δημιουργήσουν μαργαριτάρια που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως εμπορικά. Τα μαργαριτοφόρα όστρακα είχαν μήκος >3 cm, βρέθηκαν σε όλους τους σταθμούς του Β. Ευβοϊκού σε βάθος 0-1 m και έφεραν κατά μέσο όρο 10-20 μαργαριτάρια ανά άτομο. Τα περισσότερα μαργαριτάρια ήταν ωοειδή και είχαν διάμετρο <500 cm. Επίσης καταγράφηκαν και αρκετά συσσωματώματα. Σχεδόν όλα είναι λευκά με φτωχή στιλπνότητα ενώ τα «νεαρά» μαργαριτάρια είναι υπόλευκα και μπορεί να διακρίνεται ο πυρήνας του. Τα περισσότερα μαργαριτάρια εντοπίστηκαν στις πρόσθιες θέσεις του σώματος των μυδιών.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Μουδανιών -- Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, 2009, αα2669
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2701
Item type: other
Submission Date: 2018-02-27T14:40:08Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Ορκομωσίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diamanti_Zoi.pdf2.41 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2701
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.