Η παραγωγή του μυδιού Mytilus Galloprovincialis στην Ελλάδα και η αξιοποίησή του

Μητσούδη, Σοφία/ Αθανασούλη, Αναστασία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Mytilus Galloprovincialis;Καλλιέργεια μυδιών;Μύδια;Mussels;Mussel culture
Issue Date: 14-Sep-2010
Abstract: Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν τα στοιχεία της παραγωγής και αξιοποίησης του Mytilus galloprovincialis (μύδι) σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας που καλλιεργείται. Η μελέτη αυτή έγινε πρώτη φορά και έχει ως σκοπό να συγκεντρωθούν όλα τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία της μυδοπαραγωγής στην Ελλάδα από διαφορετικές πηγές, για να αποτελέσουν βάση πληροφορίας σε μελετητές/ερευνητές και καλλιεργητές. Οι πηγές συγκέντρωσης ήταν Eurostat, ΕΣΥΕ, Διευθύνσεις Αλιείας Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και η Ιχθυόσκαλα Θεσσαλονίκης. Από την επεξεργασία των στοιχείων προέκυψε ότι η πλειονότητα των μυδοκαλλιεργειών βρίσκεται στη Β. Ελλάδα και κυριαρχούν σε έκταση οι πλωτές μονάδες από τις πασσαλωτές. Ομοίως και από την Ιχθυόσκαλα Θεσσαλονίκης, βρέθηκε ότι η παραγωγή των μυδιών διακινείται κυρίως από τη Β. Ελλάδα. Τα στατιστικά στοιχεία φαίνεται ότι έχουν προβλήματα, διότι η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων από διαφορετικές πηγές σε ορισμένες χρονικές περιόδους δεν συνέπιπταν. Συμφωνία όμως υπήρχε σε στοιχεία όλων των πηγών, εκτός της ΕΣΥΕ. Το 2000 υπήρξε πτώση στην παραγωγή των μυδιών, πιθανόν λόγω βιοτοξινών από παρουσία επιβλαβών ανθίσεων φυτοπλαγκτού. Το καταναλωτικό κοινό φαίνεται να άρχισε να εμπιστεύεται εκ νέου τα μύδια, λόγω του ότι μάλλον βελτιώθηκε η ενημέρωση για την θρεπτική και η βιολογική τους αξία, καθώς και η υγιεινή τους. Τα αποφλοιωτήρια άρχισαν να κερδίζουν έδαφος μετά την μεταστροφή των καταναλωτών στο αποφλοιωμένο μύδι (σώμα). Η αποφλοίωση αποτελεί σημαντικό τοπικό τομέα αξιοποίησης της μυδοπαραγωγής. Στην Ιχθυόσκαλα παρατηρείται αύξηση διακίνησης στα αποφλοιωμένα μύδια σε σχέση με τα μύδια με κέλυφος. Βάσει των μηνιαίων στοιχείων από την Ιχθυόσκαλα Θεσσαλονίκης φαίνεται ότι τα μύδια καταναλώνονται περισσότερο στην περίοδο των Χριστουγέννων, της Τεσσαρακοστής (πριν το Πάσχα), αλλά και την τουριστική περίοδο του καλοκαιριού. Τέλος, αναφέρονται τα προβλήματα που κυριαρχούν στην παραγωγή των μυδιών και ενδεχόμενες προτάσεις για περαιτέρω αξιοποίηση της παραγωγής συζητούνται.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Μουδανιών -- Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, 2009, αα2350
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2700
Appears in Collections:Ορκομωσίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Athanasouli_Anastasia.pdf3.04 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2700
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.