Διατροφή αγροτικών ζώων ΙΙ

Καραμήτρος, Δημήτριος/ Karamitros, Dimitrios


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Livestock;Κατοικίδια ζώα;Pets;Τροφή;Food;Αγροτικά ζώα
Issue Date: 2001
Publisher: Τμήμα Βιβλιοθήκης και Εντύπων Μέσων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
Abstract: Το βιβλίο έχει σαν σκοπό να παρουσίαση τη σωστή, ισόρροπη και οικονομικά συμφέρουσα διατροφή των παραγωγικών ζώων.
The book has as aim presentation the correct, balanced and economically being in my interest diet of productive animals.
Description: Εκδόσεις ΑΤΕΙΘ--Βιβλία, 2001
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2611
ISBN: 960-287-016-8
Item type: other
Submission Date: 2018-02-27T14:09:16Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Βιβλία

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2611
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.