Εργαστηριακές ασκήσεις εσπεριδοειδών, υποτροπικών φυτών

Τάσιος, Βασίλειος/ Tasios, Vasileios


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Tropical plants;Τροπικά φυτά;Planting;Φύτευση;Cultivation;Καλλιέργεια;Citrus plants;Εσπεριδοειδή φυτά
Issue Date: 2008
Publisher: Τμήμα Βιβλιοθήκης και Εντύπων Μέσων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
Abstract: Στόχος των εργαστηριακών ασκήσεων είναι να βοηθήσουν τους σπουδαστές του τμήματος φυτικής παραγωγής της σχολής τεχνολογίας γεωπονίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Στις ασκήσεις αυτές οι σπουδαστές μπορούν να μάθουν τις μεθόδους και τις τεχνικές που εφαρμόζονται γενικά στις καλλιέργειες που περιλαμβάνει η ειδική δενδροκομία IV.
Objective of laboratorial exercises is they help the students of department of plant production of faculty of technology of agronomics of ATE of. I. Thessalonica. In the exercises these students can learn the methods and the techniques that are applied in general in the cultures that includes special arboriculture IV.
Description: Εκδόσεις ΑΤΕΙΘ--Βιβλία, 2008
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2602
ISBN: 978-960-287-110-2
Item type: other
Submission Date: 2018-02-27T14:09:15Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Βιβλία

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2602
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.