Διατροφή αγροτικών ζώων

Καραμήτρος, Δημήτριος/ Karamitros, Dimitrios


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Livestock;Διατροφή;Diet;Τροφή;Food;Αγροτικά ζώα
Issue Date: 2000
Publisher: Τμήμα Βιβλιοθήκης και Εντύπων Μέσων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
Abstract: Το βιβλίο έχει σαν σκοπό να παρουσίαση τη σωστή, ισόρροπη και οικονομικά συμφέρουσα διατροφή των παραγωγικών ζώων.
The book has as aim presentation the correct, balanced and economically being in my interest diet of productive animals.
Description: Εκδόσεις ΑΤΕΙΘ--Βιβλία, 2000
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2596
ISBN: 960-287-012-5
Appears in Collections:Βιβλία

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2596
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.