Παθολογική ανατομική : ειδικές χρώσεις

Νέλλας, Χρήστος/ Nellas, Christos


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Anatomy;Παθολογία;Pathology;Ειδικές χρωστικές;Special pigments;Ανατομία
Issue Date: 2008
Publisher: Τμήμα Βιβλιοθήκης και Εντύπων Μέσων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
Abstract: Το παρόν βιβλίο παρέχει μια αντιπροσωπευτική συλλογή από εργαστηριακές οδηγίες για τις τεχνικές των ιστολογικών χρώσεων, σε συνδυασμό με εικόνες από τα τελευταία αποτελέσματα των χρώσεων, τις οποίες ο φοιτητής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής και ο εργαζόμενος σε ένα εξειδικευμένο εργαστήριο πιθανόν να χρειαστούν.
The present book provides a representative collection from laboratorial directives on the techniques of istologikon pigmentations, in combination with pictures from the last results of pigmentations, which the student, the postgraduate student and the worker in a specialised laboratory likely they need.
Description: Εκδόσεις ΑΤΕΙΘ--Βιβλία, 2008
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2562
ISBN: 978-960-287-106-5
Appears in Collections:Βιβλία

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2562
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.