Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής : πρακτικό αρ. 18, 3-11-1986

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΤΡΟΔ) ΑΤΕΙΘ;Πρακτικά συνεδριάσεων;Διοικητικά έγγραφα;ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ
Issue Date: 3-Nov-1986
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης, β) τα έγγραφα ΥΠΕΠΘ αρ. Ε5/6790/19-9-86, Ε5/6781/19-9-86, Ε5/6840/19-9-86 και το έγγραφο Συλλόγου ΕΤΠ Ε5/16/9/86 και γ) οι ανακοινώσεις Προέδρου γιατο έγγραφο ΥΠΕΠΘ αρ. Ε5/6994/2-10-86.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΤΡΟΔ, 1986
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2534
Appears in Collections:ΣΤΕΤΡΟΔ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2534
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.