Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής : πρακτικό αρ. 11, 14-4-1986

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ;Πρακτικά συνεδριάσεων;Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΤΡΟΔ) ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα
Issue Date: 14-Apr-1986
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης, β) η επανεξέταση θέματος αναγνώρισης προηγούμενης πρακτική άσκησης, γ) η ανάκληση απόφασης πρακτό αρ. 7/19-3-1986 θέμα VII έκτακτης ημερήσιας διάταξης Συμβουλίου ΣΤΕΤ-Δ και δ) η ανάθεση μαθήματος σε έκτακτο ΕΠ.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΤΡΟΔ, 1986
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2528
Appears in Collections:ΣΤΕΤΡΟΔ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2528
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.