Συνεδρίαση Συλλόγου Καθηγητών ΑΣΤΕΤ : πρακτικό αρ. 140, 9-12-1981

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΤΡΟΔ) ΑΤΕΙΘ;Πρακτικά συνεδριάσεων;ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα
Issue Date: 9-Dec-1981
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης, β) ο κανονισμός πλαισίου των πτυχιακών εργασιών, γ) ορισμός επιτροπών για την καλή λειτουργία της Σχολής, δ) εισήγηση επιτροπής για την απασχόληση βοηθών, ε) έγγραφο καθηγήτριας για την πρόσληψη βοηθού, στ) η αναδιάρθρωση της Σχολής και ζ) οι αμοιβαίες μετεγγραφές σπουδαστών.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΤΡΟΔ, 1981
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2527
Appears in Collections:ΣΤΕΤΡΟΔ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2527
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.