Συνεδρίαση προσωρινού Συμβουλίου της ΣΤΕΤ : πρακτικό αρ. 8, 2-5-1984

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Διοικητικά έγγραφα;Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΤΡΟΔ) ΑΤΕΙΘ;ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ;Πρακτικά συνεδριάσεων
Issue Date: 2-May-1984
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης, β) ανακοινώσεις για την οργάνωση εκδρομής σπουδαστών, την πρακτική άσκηση και το πρόγραμμα σπουδών, γ) η ανάθεση παρακολούθησης διατριβής των σπουδαστών, δ) η απάντηση για τα εργαστήρια Ε.Λ.Ο.Τ. και οι καταστάσεις Δημοσίων Επενδύσεων.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΤΡΟΔ, 1984
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2516
Appears in Collections:ΣΤΕΤΡΟΔ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2516
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.