Συνεδρίαση Συμβουλίου Τμήματος Ζωικών Προϊόντων : πρακτικό αρ. 10, 12-6-1985

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Πρακτικά συνεδριάσεων;ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ;Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΤΡΟΔ) ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα
Issue Date: 12-Jun-1985
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) επικύρωση και διόρθωση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης, β)απαλλαγή σπουδαστή από το μάθημα Βιολογία, γ) προτάσεις για προγραμματισμό και οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους Επιμελητές του Τμήματος Ζωικών Προϊόντων, δ)παράταση εκπαιδευτικής άδειας καθηγητή, ε) ορισμός επιτροπής πρακτικής άσκησης και στ) η συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης υποψηφίων έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού. Εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν επίσης: α) η αίτηση σπουδαστών για δικαιολόγηση απουσιών όσων συμμετείχαν στο Πανσπουδαστικό Συνέδριο, β) υπηρεσία εκπαιδευτικών μία ημέρα την εβδομάδα για το καλοκαίρι για την εξυπηρέτηση της πρακτικής άσκησης και των πτυχιακών εργασιών των σπουδαστών Τμήματος Ζωικών Προϊόντων και γ) τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την διδασκαλία μαθημάτων.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΤΡΟΔ, 1985
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2493
Appears in Collections:ΣΤΕΤΡΟΔ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2493
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.