Συνεδρίαση Συλλόγου Καθηγητών ΑΣΤΕΤ : πρακτικό αρ. 121, 2-3-1981

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Πρακτικά συνεδριάσεων;Διοικητικά έγγραφα;ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ;Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΤΡΟΔ) ΑΤΕΙΘ
Issue Date: 2-Mar-1981
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) επικύρωση των πρακτικών 119/4-2-81 και 120/25-2-81, β) συγγραφή διδακτικού βιβλίου με τίτλο "Εργαστηριακές ασκήσεις χημείας τροφίμων", γ) έγκριση κειμένου βιβλίου "Ποιοτικός έλεγχος γαλακτοκομικών προϊόντων", δ) αποζημίωση εκπαιδευτικού τακτικού προσωπικού επί ωριαία αντιμισθία, λόγω χορήγησης διδακτικών σημειώσεων κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 1980-81, ε) ειδική ανάθεση εξέτασης του μαθήματος "Εισαγωγή στην επεξεργασία τροφίμων".
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΤΡΟΔ, 1981
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2492
Appears in Collections:ΣΤΕΤΡΟΔ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2492
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.