Συνεδρίαση Συλλόγου Καθηγητών ΑΣΤΕΤ : πρακτικό αρ. 118, 2-2-1981

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Διοικητικά έγγραφα;Πρακτικά συνεδριάσεων;Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΤΡΟΔ) ΑΤΕΙΘ;ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ
Issue Date: 2-Feb-1981
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) επικύρωση πρακτικού αρ. 117/12-1-1981, β) TELEX με αρ. πρωτ. Ε/915/29-1-81, γ) αίτηση κας Γρεβενιώτη-Μπαμπατζιμοπούλου Μαρίας.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΤΡΟΔ, 1981
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2475
Item type: other
Submission Date: 2017-12-11T16:13:23Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:ΣΤΕΤΡΟΔ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2475
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.