Συνεδρίαση προσωρινού Συμβουλίου της ΣΤΕΤ : πρακτικό αρ. 16, 21-11-1984

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Διοικητικά έγγραφα;Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΤΡΟΔ) ΑΤΕΙΘ;ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ;Πρακτικά συνεδριάσεων
Issue Date: 21-Nov-1984
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης, β) ο κανονισμός σπουδών, γ) κατανομή χώρου της πρώην Σχολής ΣΕΥΠ, δ) προτάσεις για μόνιμο προσωπικό, ε) ορισμός υποψηφίων για τη συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων , στ) επιλογή υποψηφίων για την προκήρυξη παρασκευαστών, ζ)έγκριση διανομής βιβλίου για το μάθημα Ενεργειακές Πηγές, η) αίτηση καθηγητή για εκπαιδευτική άδεια θ) έγκριση χορήγησης σημειώσεων, ι) μετεγγραφές σπουδαστών, κ) αγορά και διανομή βιβλίων ΤΕΙΘ, λ) κατανομή αιθουσών και μ) αίτηση διακοπής σπουδών.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΤΡΟΔ, 1984
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2474
Appears in Collections:ΣΤΕΤΡΟΔ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2474
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.