Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής : πρακτικό αρ. 9, 2-4-1998

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Διοικητικά έγγραφα;Πρακτικά συνεδριάσεων;Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΤΡΟΔ) ΑΤΕΙΘ;ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ
Issue Date: 2-Apr-1998
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) τοποθέτηση Ε.Τ.Π. σε εργαστηριακούς χώρους του Τμήματος Διατροφής, β) πρόταση μιας καθηγήτριας για τη δημιουργία θέσεων Ε.Π. και Ε.Τ.Π. του Τμήματος Διατροφής, γ) προβλήματα και αλληλεπικαλύψεις μαθημάτων σε αίθουσες Σχολής και δ) αίτηση ενός καθηγητή για αγορά και διανομή βιβλίου. Περιλαμβάνεται η πρόσκληση συνεδρίασης του Συμβουλίου Σχολής.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΤΡΟΔ, 1998
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2274
Appears in Collections:ΣΤΕΤΡΟΔ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2274
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.