Συνεδρίαση Συλλόγου Καθηγητών ΑΣΤΕΤ ΚΑΤΕΕ : πρακτικό αρ. 62, 23-11-1977

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ;Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΤΡΟΔ) ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα;Πρακτικά συνεδριάσεων
Issue Date: 23-Nov-1977
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδριάσεως, β) ορκωμοσία σπουδαστών έπειτα από εξέταση εισηγήσεων Προϊσταμένων Τμημάτων, παραστατικών της γραμματείας και δικαιολογητικών των υποβληθέντων, γ) τροποποίηση και συμπλήρωση πρακτικού αρ. 60 που πραγματοποιήθηκε στις 8-10-1977 για ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 1977-1978, δ) αξιολόγηση πίνακα περιεχομένων των βιβλίων υπό έκδοση και ε) κατάταξη σπουδαστή στο Β' εξάμηνο σπουδών.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΤΡΟΔ, 1977
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2267
Appears in Collections:ΣΤΕΤΡΟΔ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2267
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.