Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής : πρακτικό αρ. 5, 25-10-1989

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΤΡΟΔ) ΑΤΕΙΘ;Πρακτικά συνεδριάσεων;ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα
Issue Date: 25-Oct-1989
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η αντικατάσταση του επαγγελματικού έργου με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και β) ο ορισμός αναπληρωτή διευθυντή της Σχολής.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΤΡΟΔ, 1989
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2264
Appears in Collections:ΣΤΕΤΡΟΔ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2264
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.