Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής : πρακτικό αρ. 1, 8-2-2001

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Διοικητικά έγγραφα;ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ;Πρακτικά συνεδριάσεων;Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΤΡΟΔ) ΑΤΕΙΘ
Issue Date: 8-Feb-2001
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκε ο προσδιορισμός αναγκών μόνιμου ΕΠ του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων και του Τμήματος Διατροφής. Περιλαμβάνεται η πρόσκληση συνεδρίασης του Συμβουλίου Σχολής.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΤΡΟΔ, 2001
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2233
Appears in Collections:ΣΤΕΤΡΟΔ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2233
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.