Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής : πρακτικό αρ. 2, 25-5-2001

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα;Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΤΡΟΔ) ΑΤΕΙΘ;Πρακτικά συνεδριάσεων
Issue Date: 25-May-2001
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) επανεγγραφές φοιτητών στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων και β) οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2001. Περιλαμβάνεται η πρόσκληση συνεδρίασης του Συμβουλίου Σχολής.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΤΡΟΔ, 2001
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2218
Item type: other
Submission Date: 2017-12-11T14:36:31Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:ΣΤΕΤΡΟΔ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2218
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.