Συνεδρίαση Συμβουλίου ΑΤΕΙΘ : απόσπασμα πρακτικού αρ. 8, 9-4-2012

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Διοικητικά έγγραφα;ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ;Πρακτικά συνεδριάσεων;Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΤΡΟΔ) ΑΤΕΙΘ
Issue Date: 9-Apr-2012
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκε η θεσμοθέτηση θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών του ΑΤΕΙΘ (συνημμένο στο πρακτικό αρ. 4, 24-5-2012 του Συμβουλίου Σχολής).
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΤΡΟΔ, 2012
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2155
Appears in Collections:ΣΤΕΤΡΟΔ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2155
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.