Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής : πρακτικό αρ. 11, 14-11-1990

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΤΡΟΔ) ΑΤΕΙΘ;Πρακτικά συνεδριάσεων;ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα
Issue Date: 14-Nov-1990
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η συντήρηση του αλεξικέραυνου της Σχολής και β) οι τηλεφωνικές επικοινωνίες.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΤΡΟΔ, 1990
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2086
Appears in Collections:ΣΤΕΤΡΟΔ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2086
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.