Συνεδρίαση Συλλόγου Καθηγητών ΑΣΤΕΤ : πρακτικό αρ. 100, 6-12-1979

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ;Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΤΡΟΔ) ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα;Πρακτικά συνεδριάσεων
Issue Date: 6-Dec-1979
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης, β) αναμόρφωση προγράμματος, γ) εκπρόθεσμη εγγραφή του Γ. Γκολέμη, δ) αμοιβαία μεταγραφή των Τούρνα Αναστασίας και Παπαστεργίου Φανής, ε) επανεγγραφή στο α' εξάμηνο του Κανελλόπουλου Σ., στ) αλλαγή τμήματος του Γεροφώτη Κ., ζ) ανάθεση μαθήματος για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 1979-1980 στον κ. Τζανετάκη Ν., η) αίτηση των εργαστηριακών καθηγητών Γ. Μυτιληναίου, Κ. Αντωνίου-Κορδέλλα, Δ. Φουρτουνόπουλου, Α. Σαχινίδη και Χ. Διαμαντοπούλου, σχετικά με μετεκπαίδευσή τους στο εξωτερικό.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΤΡΟΔ, 1979
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2085
Appears in Collections:ΣΤΕΤΡΟΔ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2085
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.