Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας : πρακτικό 14-6-2011

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Διοικητικά έγγραφα;ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ;Πρακτικά συνεδριάσεων;Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΤΡΟΔ) ΑΤΕΙΘ
Issue Date: 14-Jun-2011
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκε η εκλογή αναπληρωτή προϊσταμένου Τμήματος Διατροφής & Διαιτολογίας ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (συνημμένο στο πρακτικό αρ. 6, 7-6-2011 Συμβουλίου ΣΤΕΤΡΟΔ).
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΤΡΟΔ, 2011
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2084
Appears in Collections:ΣΤΕΤΡΟΔ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2084
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.