Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολής ΣΤΕΓ : πρακτικό αρ. 4, 7-6-2001

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Διοικητικά έγγραφα;Πρακτικά συνεδριάσεων;ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ;Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) ΑΤΕΙΘ
Issue Date: 7-Jun-2001
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η επικύρωση πρακτικών, β) η εποπτεία αιθουσών, γ) οι επανεγγραφές σπουδαστών Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, δ) η επανεγγραφή σπουδαστή Τμήματος Φυτικής Παραγωγής, ε) τα αναλώσιμα, στ) ανακοινώσεις-προτάσεις, στ) άλλα εκπαιδευτικής διαδικασίας θέματα.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΓ, 2001
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2061
Appears in Collections:ΣΤΕΓ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2061
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.