Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολής ΣΤΕΓ : πρακτικό αρ. 6, 31-5-2005

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Διοικητικά έγγραφα;Πρακτικά συνεδριάσεων;ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ;Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) ΑΤΕΙΘ
Issue Date: 31-May-2005
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η προμήθεια ελκυστήρων στο Αγρόκτημα, β) η αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής καταστροφής αρχείων των Γραμματειών της ΣΤΕΓ, γ) η αίτηση επανεγγραφής φοιτητών στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, δ) η αίτηση επανεγγραφής φοιτήτριας στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΓ, 2005
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2060
Appears in Collections:ΣΤΕΓ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2060
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.