Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολής ΣΤΕΓ : πρακτικό αρ. 3, 30-4-1998

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Διοικητικά έγγραφα;Πρακτικά συνεδριάσεων;ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ;Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) ΑΤΕΙΘ
Issue Date: 30-Apr-1998
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η επανεγγραφή σπουδαστών Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, β) η εκδρομή σπουδαστών ΣΤΕΓ, γ) τα θέματα Αγροκτήματος, δ) ανακοινώσεις-προτάσεις. Επίσης, εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε η καθιέρωση γιορτής της ΣΤΕΓ μία φορά το χρόνο στο Αγρόκτημα.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΓ, 1998
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2059
Appears in Collections:ΣΤΕΓ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2059
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.