Συνεδρίαση Συμβουλίου Σχολής ΣΤΕΓ : πρακτικό αρ. 6, 23-8-2001

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Διοικητικά έγγραφα;Πρακτικά συνεδριάσεων;ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ;Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) ΑΤΕΙΘ
Issue Date: 23-Aug-2001
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η επικύρωση πρακτικών, β) οι δηλώσεις μαθημάτων για το Χ.Ε. 2001-02 για το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Σχολής, γ) τα προγράμματα Β' Κ.Π.Σ., δ) οι θέσεις Ε.Τ.Π. για τα τμήματα της Σχολής ΣΤΕΓ, ε) το "backup" για τα προγράμματα των Τμημάτων της Σχολής, στ) θέματα λειτουργίας της Σχολής.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΓ, 2001
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2057
Item type: other
Submission Date: 2017-12-11T14:01:46Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:ΣΤΕΓ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2057
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.